Doel

Visies en inzichten delen en praktijkervaring overdragen

Te bereiken via het leermeester-gezel model:
  • Ambachtelijke vaardigheden overdragen
  • Gestandaardiseerd testen aanleren
  • Biomechanische inzichten overbrengen
  • Neurofysiologische verklaringsmodellen toepassen
  • Holistisch osteopathische visie als leidraad gebruiken vooral vanuit de samenhang tussen groei en ontwikkeling enerzijds en herstelcapaciteit anderzijds
 

Moving4

is een innovatiebureau voor manuele geneeskunde.

Dit bureau is een initiatief van Frank Roovers. Met Moving4 wil Frank visies en inzichten delen met anderen en collega’s.

Na zijn studie fysiotherapie is Frank zich vooral gaan toeleggen op manuele geneeswijzen. In 1987 rondde hij in Londen zijn eerste manueelgeneeskundige opleiding af. Vanaf 2009 werkt hij als geregistreerd osteopaat D.O. Zijn ervaring, skills en deskundigheid vinden hun basis in de 4 opleidingen manuele geneeskunde die hij heeft gevolgd.

Ambachtelijke vaardigheden overdragen

Iedere opleiding voor manuele geneeskunde presenteert haar eigen inzichten in een model van het onderzoeken en het behandelen van patiënten. Geen enkel model is echter volmaakt. Een model biedt wel houvast om verantwoord te gaan werken maar moet nooit dogmatisch worden gebruikt.

Wetenschappelijk onderzoek is voor verantwoord geneeskundig handelen van evident belang. Zo ook voor manueelgeneeskundig handelen. Daarnaast is het ook zo dat het beoefenen van manuele geneeskunde een echt ambacht is. De ambachtelijke aspecten van ons vak zijn niet te leren vanuit het bestuderen van wetenschappelijk onderzoek maar zijn wel overdraagbaar binnen het leermeester-gezel-model.

Gestandaardiseerd testen aanleren

Het eerste model waarmee Frank heeft leren werken was het model van Dr. James Cyriax. Cyriax heeft de opleiding voor Orthopedisch Manuele Geneeskunde opgezet. Hierbij worden - met een gestandaardiseerde manier van testen - mogelijke letsels van het bewegingsapparaat herkend.

Biomechanische inzichten overbrengen

Frank zijn leermeester van destijds was Ton Mink. Uit het contact met de heer Mink werd hem ook duidelijk dat het niet klaar is met het aanleren van één methode. Het is geheel legitiem om de kennis en vaardigheden van anderen te gebruiken om je beroepsmatig handelen vervolgens verder te ontwikkelen. Het principe van Life Long Learning. Mink integreerde bijvoorbeeld de biomechanische inzichten van o.a. Nachemson in zijn werkwijze.

Neurofysiologische verklaringsmodellen toepassen

Frank is ook de volgende leermeester zeer erkentelijk voor het delen en overdragen van zijn visie. Het betreft prof. dr. Rob Oostendorp. Vooral hij heeft het voor hem mogelijk gemaakt om volgens de principes van neurofysiologische verklaringsmodellen te gaan werken. Frank heeft daarna een 3-tal wetenschappelijke pilot-onderzoeken opgezet. Deze pilots zijn gedaan vanuit het neurofysiologisch gedachtegoed.

Holistisch osteopathische visie

Vervolgens heeft Frank kennisgemaakt met de holistische visie vanuit de osteopathie. Tijdens zijn praktijkvoering werd het hem duidelijk dat het vaak niet afdoende is om klachten alleen via het bewegingsapparaat te benaderen. Het lichaam is namelijk een ondeelbare eenheid. Zo is bijvoorbeeld het functioneren van de inwendige organen altijd van vitaal belang. Haperingen in het functioneren van de inwendige organen presenteren zich vaak op afstand. Iedereen kent wel het voorbeeld van pijnklachten aan de linkerarm bij hartfalen. Ook minder bedreigende orgaanproblematiek kan zich uiten aan o.a. spieren en gewrichten.

Frank heeft bij het “Instituut voor Geïntegreerde Technieken” van osteopaat Frank De Bakker de inzichten vanuit de embryologie en de evolutieleer leren gebruiken als leidraad in het stimuleren van het zelfgenezend vermogen. Dit omdat er samenhang bestaat tussen groei en ontwikkeling enerzijds en herstelcapaciteit anderzijds.