Moving4Oorsuizingen/Tinnitus

Door hoofdpijnklachten systematisch aan te pakken en niet medicamenteus te onderdrukken blijken er nog een aantal prettige zij-effecten op te treden.

Zo bleek dat er nogal wat mensen aangaven ook minder hinder te ondervinden van oorsuizingen. Vanaf die tijd ben ik mezelf steeds meer gaan verdiepen in het fenomeen oorsuizingen/tinnitus.

In 2007-2008 heeft Frank een wetenschappelijke pilot uitgevoerd naar de behandelmogelijkheden middels osteopathie van subjectieve tinnitus. Bij 12 van de 15 proefpersonen namen de oorsuizingen significant af of verdween het oorsuizen geheel. De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan bij het behandelen van tinnitusklachten en is steeds duidelijker geworden wie baat heeft en wie geen baat heeft bij zijn behandeling.

Een aantal zaken die tinnitusklachten in de hand werken valt op:

  • Tekenen van onbalans in ergo-en trofotrope tuning
  • Tekenen van chronisch verhoogde orthosympatische activiteit ter hoogte van de ruggemergssegmenten C8 t/m Th4
  • Tekenen van functionele problematiek ter hoogte van de schedelbasis en/of de bovenste 3 halswervels
  • Etc. etc.
Frank geeft lezingen en cursussen op maat over dit onderwerp.