Moving4Hoofdpijn/Migraine

Frank heeft in de jaren 1985-1986 een wetenschappelijk pilotonderzoek uitgevoerd naar het behandelen van de combinatie van hoofdpijn, nekpijn en duizeligheid.

Dit onderzoek werd cum laude beoordeeld door prof.dr. R.A.B. Oostendorp. Sindsdien heeft hij zeer veel mensen succesvol behandeld voor hoofdpijnklachten.

Osteopathie is het functioneel interpreteren van anatomie in zijn meest verfijnde vorm.

Ook voor een klacht als hoofdpijn is het mogelijk om zeer gedetailleerd na te gaan waar de oorsprong kan liggen van de hoofdpijnklacht. Aan de hand van anatomische kennis is Frank gaan uitschrijven wat patiënten als klachten kunnen ervaren bij functionele problemen van bepaalde structuren.

Frank geeft lezingen en cursussen op maat over zijn benadering van hoofdpijnklachten.

Om een indruk te krijgen over zijn visie op hoofdpijn kunt u een beperkt aantal van zijn dia’s via deze website bekijken.