Moving4

Innovatieburo voor manuele geneeskunde

Dit bureau is een initiatief van Frank Roovers. Met Moving4 wil Frank visies en inzichten delen met anderen en collega’s.

Lees meer

Projecten

Moving4Hoofdpijn/Migraine

"Frank heeft in de jaren 1985-1986 een wetenschappelijk pilotonderzoek uitgevoerd naar het behandelen van de combinatie van hoofdpijn, nekpijn en duizeligheid."


Lees meer
Moving4Oorsuizingen/Tinnitus

"Door hoofdpijnklachten systematisch aan te pakken en niet medicamenteus te onderdrukken blijken er nog een aantal prettige zij-effecten op te treden."


Lees meer
Moving4CRPS/Chronisch regionaal pijnsyndroom

"Frank heeft met een wetenschappelijke pilot onderzocht hoe deze problematiek in een zeer vroeg stadium waarneembaar is."


Lees meer
Moving4Golf

"Golft u met pijnklachten? Moving4 kan u helpen!"


Lees meer
Second opinion?

Bekijk de website van Roovers OsteopathieM anueel / d.w.z. met de handen
O orzakelijk / niet het symptoom maar de oorzaak aanpakken
V erantwoord / het inbouwen van veiligheid bij het behandelen heeft altijd de hoogste prioriteit
I nnovatief / visie ontwikkeling en toepassen van nieuwe inzichten
N atuurlijk / het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd
G enezen
4 Vier opleidingen manuele geneeskunde